• 0850 304 19 60

Güvenli Hizmet Alımı / Evde Temizlikçi

  • 05.12.2019

Yasalara Uygun Profesyonel Hizmet Alın. Risk Almayın.

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği KAYIT DIŞI İstihdam suçtur.Sigortasız personel çalıştırılamaz.5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereği: Evinizde, işyerinizde haftada bir gün dahi olsa temizlikçi ya da gündelikçi çalıştırmak istiyorsanız, evinizi işyeri olarak tescil ettirmeniz,çalıştırdığınız kişi için işe giriş bildirgesi vermeniz gereklidir.Bunu yapmayana tam 5 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, evinizde ya da iş yerinizde, günübirlik bile olsa,çalışan temizlikçi ve gündelikçiler için, iş güvenliği ve iş kazası önleyici tedbirlerini almak zorunludur.Herhangi bir iş kazası sırasında bu tedbirleri almadan çalıştırılan gündelikçi ya da temizlikçiler için telafisi mümkün olmayan cezalarla karşı karşıya kalınabilir.Bu yüzden, evinizde, apartmanınızda ya da iş yerinizde temizlik amaçlı görevlendirdiğiniz kişilerin SGK Beyannamelerini vermeli ya da profesyonel temizlik şirketlerinden hizmet alımı yapmalısınız. Ayrıca, herhangi bir gelir belgesine sahip olmayan, kayıt dışı personel çalıştırmak Vergi Kanunları açısından, Vergi kaçakçılığı veya Kaçakçılığa teşvik olarak değerlendirilmektedir.