• 0850 304 19 60

Hukuk

"EV 'inn Site Yönetimi; Kat Mülkiyeti Kanununu esas olmak üzere binanızın yasalara uygun ve sorunsuz yönetilmesi için Yönetim Planını hazırlar ve danışmanlık yapar. "

- Hukuk bölümü işletme deneyimi ile;
- Mal veya hizmet alımlarında sözleşmelerin yapılmasını sağlar,
- Bakım sözleşmelerini,sigorta poliçelerini ,bu sözleşmelerin hazırlanması,
- Hukuka uygun denetimi ve yükümlülüklerin izlenmesini sağlar.
- Genel kurul kararlarının doğru alınması,
- Tebligatların zamanında ve doğru yapılmasını sağlar,
- Kat malikleri,tedarikçiler ve diğer şahıslarla ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda,
- Borç/alacak davalarında hukuk müşavirliği ve avukatlık hizmeti sağlar.


İşin yapılmasında karşılaşılan problemlerin çözümünde en son çare hukuksal çözümlerdir. Bu konuda doğru avukat ile çalışmak ve avukatı yönlendirmek beceri isteyen konudur. Tecrübe ve birikimlerimiz sayesinde kısa sürede aidat ödemeyen kiracı/maliklerin ödemesi sağlanmakta olup , apartmanın finansman sorununu engelliyoruz.

İş hukuku uzmanlık gerektirir, usullere uymak gerekir. Bedeli ağır olmaktadır. Çalışma müfettişlerinin cezası asgari ücretin misli cezalardır.
İş  kazası vs. durumlarda Yönetici Cumhuriyet savcısına karşı direkt olarak sorumludur. Bu işin şakası yoktur ve hapis cezası uygulanmaktadır.

Bizlere 0226 408 9874 No'lu Telefonumuzdan Ulaşabilirsiniz