• 0850 304 19 60

Mali

"EV 'inn Site Yönetimi ; yapınızın Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak,"

- Yıllık işletme planını, gelir/gider bütçesini hazırlar.
- Bütçeye uygun;gelir/giderleri takip eder, mali tablolarını hazırlar, denetime hazır tutar.
- Genel muhasebe usul ve yöntemlerine göre yasal defter ve kayıtları tutar.
- Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak aidatların takibi ve tahsilatını yapar.
- Yapıyla ilgili diğer mal ve hizmet ödemelerini bankadan yapar.
- Finans işlemleri, fon-nakit yönetimi, yasal mali yükümlülüklerin takibi, dosyalama ve arşiv yönetimini yapar.
- Yönetim Planında belirtilen şekilde ve "Kat Mülkiyeti Kanununa" göre Kat Malikleri Kurulu toplantı organizasyonu yapar.


Sizlerin güveninize Layık olabilmek için; Denetleme sistemlerimizi en güvenilir şekilde kurguladık  ve şeffaf yönetim de karar verdik.. Sizler; yapılan harcamaların faturalarını görmek ve hedeflerimize katkı bulunmakta ve önerilerinize değer verdiğimizi , katılımcı yönetim uyguladığımızı her zaman göreceksiniz, böylece birlikte yaşadığınız ortama katkıda bulunacaksınız. "
 " Özellikle sizin güveninize layık olmak demek sizin paranıza güvence vermek, harcamaların denetlenmesine izin veren açık, şeffaf yönetim sergilemektir.
Öncelikle yöneticiye banka ödemeleri olarak verdiğiniz yetki; bu konuda çok suistimal eden kişiler mevcut olup sizin GÜVENİNİZE LAYIK olmaktır.

Çözüm Nedir; Kat malikleri arasından seçilecek olan Denetçi tarafından haftada bir gün olan ödeme listesine onay vererek bankadan yapılacak ödemelerdir. Bu konuda banka onay istemektedir. Yani denetçi mecburen ödeme onayı için kontrol yapmak zorunda kalacaktır. Hem de her hafta.
Amacımız Güveninizi kaybetmemektir. Kötü niyetli yönetici yaratmamak , açık vermemektir.
Yönetici olarak şahsi özgeçmiş detayımı görmek incelemek ve sorgulamak en doğal hakkınızdır.
Paranızı emanet ediyorsunuz. Sorgulamak en doğal hakkınızdır.

Sizlerin güveninize Layık olabilmek için; Denetleme sistemlerimizi en güvenilir şekilde kurguladık  ve şeffaf yönetim de karar verdik.. Sizler; yapılan harcamaların faturalarını görmek ve hedeflerimize katkı bulunmakta ve önerilerinize değer verdiğimizi , katılımcı yönetim uyguladığımızı her zaman göreceksiniz, böylece birlikte yaşadığınız ortama katkıda bulunacaksınız. 


Bizlere 0226 408 9874 No'lu Telefonumuzdan Ulaşabilirsiniz